Polityka prywatności Mermosa.pl

Niniejsza Polityka prywatności opisuje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych podczas odwiedzania lub dokonywania zakupów w witrynie www.mermosa.pl (“Witryna”).

GROMADZONE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE

Kiedy odwiedzasz Stronę, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o Twojej przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i niektórych plikach cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto, podczas przeglądania Witryny przez użytkownika, gromadzimy informacje o poszczególnych stronach internetowych lub produktach, które użytkownik przegląda, jakie strony internetowe lub wyszukiwane hasła skierowały użytkownika do Witryny oraz informacje o sposobie interakcji użytkownika z Witryną. Te automatycznie zbierane informacje określamy mianem “Informacji o urządzeniu”.

Zbieramy Informacje o urządzeniu przy użyciu następujących technologii:

    – “Pliki cookie” to pliki danych, które są umieszczane na urządzeniu lub komputerze użytkownika i często zawierają anonimowy unikalny identyfikator. Więcej informacji na temat plików cookie i sposobu ich wyłączania można znaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org. Zastrzeżenie dotyczące gromadzenia plików cookie i jego celów będzie widoczne na stronie internetowej do wglądu i akceptacji.

    – “Pliki dziennika” śledzą działania występujące w Witrynie i gromadzą dane, w tym adres IP, typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych, strony odsyłające / wyjściowe oraz znaczniki daty / godziny.

    – “Sygnały nawigacyjne”, “znaczniki” i “piksele” to pliki elektroniczne używane do rejestrowania informacji o sposobie przeglądania Witryny przez użytkownika.

Ponadto, gdy użytkownik dokonuje zakupu lub próbuje dokonać zakupu za pośrednictwem Witryny, zbieramy od niego pewne informacje, w tym imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres wysyłki, informacje dotyczące płatności (w tym numery kart kredytowych lub wszelkie dane udostępniane przez zewnętrznych dostawców płatności), adres e-mail i numer telefonu.  Informacje te określamy mianem “Informacji o zamówieniu”.

Mówiąc o “Danych osobowych” w niniejszej Polityce prywatności, mamy na myśli zarówno Informacje o urządzeniu, jak i Informacje o zamówieniu.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?

Informacje o zamówieniach, które zbieramy, wykorzystujemy zasadniczo do realizacji wszelkich zamówień złożonych za pośrednictwem Witryny (w tym przetwarzania informacji o płatnościach, organizowania wysyłki oraz dostarczania faktur i/lub potwierdzeń zamówień).  Ponadto wykorzystujemy te Informacje o zamówieniu do:

– Komunikacji z użytkownikiem;

– sprawdzania naszych zamówień pod kątem potencjalnego ryzyka lub oszustwa; oraz

– Jeśli jest to zgodne z preferencjami udostępnionymi nam przez użytkownika, dostarczania mu informacji lub reklam związanych z naszymi produktami lub usługami.

Korzystamy z gromadzonych przez nas Informacji o urządzeniu, aby pomóc nam w sprawdzaniu potencjalnego ryzyka i oszustw (w szczególności adresu IP użytkownika), a bardziej ogólnie w celu ulepszenia i optymalizacji naszej Witryny (na przykład poprzez generowanie analiz dotyczących sposobu przeglądania i interakcji naszych klientów z Witryną oraz w celu oceny sukcesu naszych kampanii marketingowych i reklamowych).

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Udostępniamy Dane Osobowe użytkownika stronom trzecim, aby pomóc nam w korzystaniu z Danych Osobowych użytkownika, jak opisano powyżej.  Korzystamy również z Google Analytics, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci korzystają z Witryny – więcej informacji o tym, w jaki sposób Google wykorzystuje Dane osobowe użytkownika, można znaleźć tutaj: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.  Użytkownik może również zrezygnować z Google Analytics tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w odpowiedzi na wezwanie do sądu, nakaz przeszukania lub inne zgodne z prawem żądanie dotyczące otrzymanych informacji lub w celu ochrony naszych praw w inny sposób.

REKLAMA BEHAWIORALNA

Jak opisano powyżej, wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu ukierunkowanych reklam lub komunikatów marketingowych, które naszym zdaniem mogą być dla niego interesujące.  Więcej informacji na temat działania reklam ukierunkowanych można znaleźć na stronie edukacyjnej Network Advertising Initiative (“NAI”) pod adresem http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Użytkownik może zrezygnować z reklam ukierunkowanych:

POPULARNE ŁĄCZA OBEJMUJĄ:

    FACEBOOK – https://www.facebook.com/settings/?tab=ads 

    GOOGLE – https://www.google.com/settings/ads/anonymous

    BING – https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Ponadto można zrezygnować z niektórych z tych usług, odwiedzając portal rezygnacji Digital Advertising Alliance pod adresem: http://optout.aboutads.info/.

NIE ŚLEDŹ

Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał Do Not Track z przeglądarki użytkownika.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Europy, ma prawo dostępu do przechowywanych przez nas jego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia, aktualizacji lub usunięcia. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z nami pod adresem sales@mermosa.pl.

Ponadto, jeśli użytkownik jest mieszkańcem Europy, zwracamy uwagę, że przetwarzamy jego dane w celu realizacji umów, które możemy z nim zawrzeć (na przykład w przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem Witryny) lub w inny sposób w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych wymienionych powyżej.  Ponadto należy pamiętać, że dane użytkownika będą przekazywane poza Europę, w tym do Kanady i Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem aplikacji stron trzecich, takich jak Google Analytics.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Witryny będziemy przechowywać informacje o zamówieniu w naszej dokumentacji przez 6 miesięcy po wygaśnięciu zobowiązań gwarancyjnych i / lub do momentu, gdy użytkownik poprosi nas o usunięcie tych informacji. Będziemy również przechowywać niektóre informacje o zakupach i faktury do celów księgowych przez okres pięciu lat liczonych od końca roku, w którym złożono zamówienie.

OBSŁUGA INCYDENTÓW NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

Naruszenie danych to celowe lub niezamierzone ujawnienie bezpiecznych lub prywatnych/poufnych informacji w niezaufanym środowisku. Inne terminy określające to zjawisko obejmują niezamierzone ujawnienie informacji, wyciek danych, wyciek informacji, a także wyciek danych.

W przypadku wystąpienia takich incydentów niezwłocznie poinformujemy użytkownika o charakterze i dacie incydentu oraz poprosimy o odpowiednią reakcję, np. zmianę haseł i powiadomienie banku lub dowolnej instytucji krajowej zajmującej się ochroną danych.

ZMIANY

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą politykę prywatności w celu odzwierciedlenia, na przykład, zmian w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych.

KONTAKT Z NAMI

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, w przypadku pytań lub chęci złożenia skargi, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sales@mermosa.pl.

KRAJOWE INSTYTUCJE OCHRONY DANYCH

Jeśli uważasz, że Twoje dane są gromadzone, przetwarzane lub przechowywane w niewłaściwy sposób lub nie wywiązaliśmy się z naszych obowiązków lub zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych, możesz złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych, który można znaleźć pod tym linkiem:

https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en